Infozdroje-logoO systéme
Vyskúšajte

Nové časopisy pre humanity od Brillu

Transfusion Evidence Library

Karger Fast Facts for hospitals and academics

Viac


Odborné podujatia

Improve your research skills and learn more about valuable tools for academics with Elsevier

Getting Started with RefWorks

[ACM TechTalks] An AI-first Approach to Accelerating Autonomous Trucking

How To Get Published Webinar Series

Viac


Cena Infóra

 
Vaše informačné zdroje
IP adresa vášho počítača 34.231.21.105 nepatrí do žiadneho rozsahu adries v databáze.

Chcete pridať ďalšie zdroje, ku ktorým máte prístup? Obráťte sa na našu spoločnosť.


 
Novinky

Jesenné podujatia online aj naživo

Aký dopad má umelá inteligencia na postupy a stratégie vydavateľstiev, knižníc a vedcov?

Jak pandemie COVID-19 ovlivnila využívání akademických časopisů?

Prajeme Vám leto plné odpočinku a dobrej nálady

PF 2022 - ďakujeme a prajeme všetko najlepšie do nového roku

Viac

Chcete dostávať novinky o e-zdrojoch z vášho odboru e-mailom? Stačí vyplniť formulár.