Infozdroje-logoO systéme
Vyskúšajte

IUPAC Standards Online

Karger Fast Facts for hospitals and academics

Viac


Odborné podujatia

Getting Started with RefWorks

Refine Your Citations – an introduction to scite_

Writefull - automatic proofreading of scientific writing

ProQuest ETD Dissemination: Free Dissertation Contribution

Beyond pages: A deep dive into Ebook Central

How to Do Research and Get Published Webinar Series

Explore the ProQuest Platform to Enhance Your Academic Research

Learn how to use SciFlow Publish: From importing a document to refining your publication

ProQuest One Literature Demo

2024 Researcher Webinar Series

ProQuest One Academic: Your Academic Research Start here, Finish here!

Sustainable Innovation in Chemicals: Mastering Process Intensification

Oxford English Dictionary

Osmosis Learner Events

Unlocking Your Research Potential with ProQuest One Business

Oxford Medicine Online

Viac


Cena Infóra

 
Vaše informačné zdroje
IP adresa vášho počítača 44.192.20.240 nepatrí do žiadneho rozsahu adries v databáze.

Chcete pridať ďalšie zdroje, ku ktorým máte prístup? Obráťte sa na našu spoločnosť.


 
Novinky

PF 2024 - ďakujeme a prajeme všetko dobré do nového roku

Užite si leto plnými dúškami

Counter Code of Practice aktualizace 5.1 je na světě!

PF 2023

Jesenné podujatia online aj naživo

Viac

Chcete dostávať novinky o e-zdrojoch z vášho odboru e-mailom? Stačí vyplniť formulár.