Infozdroje-logoO systéme
Vyskúšajte

Effective Science Communication (IOP ebooks)

IUPAC Standards Online

Karger Fast Facts for hospitals and academics

Viac


Odborné podujatia

O'Reilly for Higher Education

Academic Complete Book Display Widget webinars

Chasing Career Readiness in Engineering

Simulation-based Education: contemporary knowledge and firsthand experience

ProQuest One Literature Demo

Getting Started with RefWorks

Learn how to use SciFlow Authoring: Make academic writing effortless and save time with automatic formatting

Global Perspectives on Supporting Research Translation

Osmosis Learner Events

Practical Resources for Future Business Leaders - ABI/INFORM Collection

Ebook Central Academy for End-Users: Accessibility

LibCentral basics, managing librarians and alert

Supporting and engaging students in an AI-powered, post-pandemic world

Ebook Central purchasing: Effective acquisition on Libcentral

Karger in Conversation – Mind Vs Machine: The Ethical and Legal Minefield of AI in Scholarly Communication

Ebook Central Academy for Librarians: all about Usage Reports

Viac


Cena Infóra

 
Vaše informačné zdroje
IP adresa vášho počítača 44.200.86.95 nepatrí do žiadneho rozsahu adries v databáze.

Chcete pridať ďalšie zdroje, ku ktorým máte prístup? Obráťte sa na našu spoločnosť.


 
Novinky

Prajeme krásne jarné sviatky

PF 2024 - ďakujeme a prajeme všetko dobré do nového roku

Užite si leto plnými dúškami

Counter Code of Practice aktualizace 5.1 je na světě!

PF 2023

Viac

Chcete dostávať novinky o e-zdrojoch z vášho odboru e-mailom? Stačí vyplniť formulár.