Infozdroje-logoO systéme
Vyskúšajte

Filozof mesiaca: Ján Duns Scotus

Literary Parents

Dancing in Common

Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging

AJCP Highly Cited Articles

Viac


Odborné podujatia

Summon Spotlight: Using Summon Usage Reporting & Analytics Tools

Scholarship Versus Secrecy and Fake News - Primary Sources in an Age of Misinformation

ProQuest ONE Academic

Summon Quarterly Update and Q&A - October 2019

Designing a great conference poster

Imposter syndrome as a PhD student

Ebook Central Academy: Just Because You Build It, That Doesn’t Mean They’ll Come: Driving Usage with New Ebook Central Marketing Materials

Responding to reviews and communicating with editors

Viac


Cena Infóra

 
Vaše informačné zdroje
IP adresa vášho počítača 18.207.136.184 nepatrí do žiadneho rozsahu adries v databáze.

Chcete pridať ďalšie zdroje, ku ktorým máte prístup? Obráťte sa na našu spoločnosť.


 
Novinky

Kvalita vedeckého recenzovania témou Peer Review Week 2019

Jak na implementaci marketingového plánu v akademické knihovně

Prázdninové čítanie a webináre

Krásne leto všetkým!

Lepšie je jedenkrát vidieť, než tisíckrát počuť

Viac

Chcete dostávať novinky o e-zdrojoch z vášho odboru e-mailom? Stačí vyplniť formulár.